W 45 - Poradenská, s.r.o. pôsobí od r. 1996 hlavne v oblasti ekonomického poradenstva.

Svojím dlhoročným klientom zabezpečuje kompletný servis. Tento pozostáva hlavne z vedenia mzdovej agendy a jednoduchého resp. podvojného účtovníctva. Naše služby sú určené malým a stredným podnikateľom resp. spoločnostiam.

Spoločnosť spolupracuje s daňovým poradcom a audítormi.

Kontakt:

     Watsonová 45, 040 01 Košice
     tel.: +421(0)55/63 200 40