Celoslovenský, farebný satiricko-humoristický časopis Extra Roháč vychádza ako mesačník. Je distribuovaný do všetkých kútov Slovenska. Časopis je určený pre všetky vrstvy obyvateľstva-čitateľov, ktorí majú radi humor a satiru.

Časopis Extra Roháč
Vydavateľstvo H+S
INZERTNÁ PONUKA
P.O. Box. č. 161,
940 01 Nové Zámky

Tel./fax: 035/644 40 67
mobil: 0907 905 537
e-mail: extrarohac@stonline.sk