Jana Miuchov

      Jana Miuchov - aj napriek tomu, e tuduje na opanom konci republiky na svoje rodn mesto ned dopustit. Pe aj poviedky, ale vaka rozprvkam si me jednou nohou odskakova sp do detsva.