• Ponuka práce
Slovak language English language
Vtip pre Vás

PRIHLKA
do sae kreslenho humoru
"ivot bez poradcu:"

vyhlsenej verejnoprospenm neinvestinm fondom "smev, astie, dobr vec ..." a produknou spolonosou Art pro fr s.r.o.

 Prihlasovate: *
 Adresa: *
 Rok narodenia: *
 Tel. slo: *
 E-mail: *
 Poet zaslanch kresieb: *
Zaslanm tejto prihlky a sanch prc shlasm s propozciami sae vyhlsenej organiztormi. asou v sai dvam organiztorovi sae v zmysle zkona . 428/2002 Z.z. o ochrane osobnch dajov shlas so spracovanm svojich osobnch dajov v rmci sae a k ich vyuvaniu na marketingov ely. Shlas so spracovanm osobnch dajov udeujem dobrovone na vopred neuren dobu.
 Dtum:
 Miesto:
 Podpis:

Prloha: Fotografia autora (oznaen na zadnej strane menom)

Reklamní partneriMediálni partneri* daje s povinn

Korepondenn adresa:
smev, astie, dobr vec ... n. f.
Watsonova 45
040 00 Koice

webdesign © bart.sk
Kalendár pre rok 2003Kalendár pre rok 2004Kalendár pre rok 2005Kalendár pre rok 2006