... je súkromná firma, ktorá vznikla v roku 1991. Profesionálne sa venuje daňovému a s ním súvisiacemu ekonomickému a finančnému poradenstvu.

Výkon daňového poradenstva sa od r. 1992 vykonáva v súlade so zákonom č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

Daňové poradenstvo sa poskytuje formou jednorázových konzultácií, alebo stálej dlhodobej zmluvnej spolupráce. Súčasťou poskytovaných služieb je aj zabezpečovanie daňovej korešpondencie a zastupovanie klienta pred správcom dane.

Snahou je realizovať naše služby v súlade so zákonom a požiadavkami klientov ...

PS: To jedno percento navyše je spokojnosť zákazníkov ...

Kontakt:

     Watsonova 45, 040 01 Košice
     tel.: +421(0)55/63 370 60
     email: stefan.kabat@skdp.sk